Workshops Systeemtherapie: State of the Arts

Workshops Systeemtherapie: State of the Arts

Ook dit jaar organiseert het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie weer een workshopdag. Op deze dag zijn er twee workshops te volgen. Er kan alleen worden ingeschreven voor de hele dag. Mijn baby in hoofd en hart (9:00 – 12:30 uur) In deze workshop staat het IMH-gedachtengoed centraal. Het bevorderen van mentaliseren van ouders overLees verder

Congres Gehechtheid in de behandelkamer

Congres Gehechtheid in de behandelkamer

Bij het congres ‘Gehechtheid in de behandelkamer’ komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden zij op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Er wordt stilgestaan bij een scala aan behandelingsmogelijkheden die het faciliteren en repareren van gehechtheidsrelaties als doel hebben. Elke behandeling dient immers rekening te houden metLees verder

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp

Vroeg erbij zijn is dé manier om de gevolgen van fysieke, psychische of sociale problemen bij de ontwikkeling van een jong kind tijdig in te dammen. Voor de vierde keer op rij biedt het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp concrete handvatten om alert te reageren op de hulpvraag van ouders en kind. Op 21 februari 2018Lees verder

DC: 0 – 5™ training (3 dagen)

DC: 0 – 5™ training (3 dagen)

Deze driedaagse training omvat de tweedaagse geautoriseerde training voor professionals, op het gebied van de DC 0 – 5, zoals ontwikkeld door Amerikaanse en internationale experts. Een derde dag is toegevoegd t.b.v. casuïstiekbespreking. Bij de organisatie van deze training werken de RINO Amsterdam en de RINO Vlaanderen samen met de organisatie Zero to Three, de officiëleLees verder

Babycongres

Babycongres

Baby’s zijn de meest kwetsbare mensen van de samenleving. Het is dus zeer belangrijk om goed te zorgen voor deze doelgroep. Het programma bestaat uit vier plenaire lezingen. Sabine Hunnius (BabyBRAIN-group) houdt een lezing over de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s. Vervolgens zal Carolina de Weerth (Radboud Universiteit, Nijmegen) vertellen over de invloed van stressLees verder

Lezing Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

Lezing Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

Op 28 maart 2018 verzorgt Paulien Kuipers, GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan Stichting Kinderleven,  de tweede editie van de VROEG-lezing met aansluitend een netwerkdiner. Kuipers zal onder meer ingaan op het belang van goed aan- én afhechten. Factoren van buitenaf spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de verstoring in de hechting: een vroeggeboorte, eenLees verder

Behandeling ouders en jonge kind: Masterclass 2 Verdieping GGZ

Behandeling ouders en jonge kind: Masterclass 2 Verdieping GGZ

Masterclass 2 is bedoeld voor psychologen en pedagogen die in de GGZ werken en gericht op de behandeling van ouders en hun jonge kind middels het ééngespreksmodel of het vijfstappenmodel (Methode Kuipers I en II). Specifiek gaat het om het helen van de band als er veel ouder- of kindproblematiek gesignaleerd wordt, bij jonge of oudere kinderen.Lees verder

Congres Vaders in de 21e eeuw

Congres Vaders in de 21e eeuw

Het Congres Vaders in de 21e eeuw wil een beeld geven van vaderschap anno 2018. Welke rol spelen vaders tegenwoordig in het leven van hun kind? Welke uitdagingen komen zij daarbij tegen en waar moeten professionals rekening mee houden? Wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, inLees verder

Jubileumcongres Klinisch Psychologen / Klinisch Neuropsychologen

Jubileumcongres Klinisch Psychologen / Klinisch Neuropsychologen

Onder de titel ’10 jaar in-zicht’ vindt het tiende congres plaats van de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Er is een afwisselend programma en leuk om te vermelden is dat Marja Rexwinkel in het middagprogramma een deelsessie verzorgt over IMHLees verder

Data om te onthouden

Data om te onthouden

Infant mental health congressen en bijeenkomsten vinden overal ter wereld plaats. Hieronder een aantal data en links naar internationale congressen.Lees verder